Školné a přihlášky

  • Školné: 28.000 Kč
  • Při zápisu je třeba složit částku 6000,- Kč v hotovosti, která bude odečtena z celkové částky kurzovného. Navrácena bude ve výši 5000,- Kč (bez administrativního poplatku 1000,- Kč) pouze v případě předložení rozhodnutí děkana o přijetí studenta k dennímu studiu na některé vysoké škole do 27. 8. Po tomto termínu běžně umožňujeme později přijatým studentům vrácení školného v případě nástupu náhradníka, kterého si musí zajistit.
  • Školné je možné platit v hotovosti v kanceláři školy, platební kartou nebo bankovním převodem ve dvou splátkách (2 x 11.000,- Kč) bez navýšení kurzovného. První splátka je splatná do 10. září. Druhá splátka je splatná do 15. ledna.
  • Při jednorázové platbě bude poskytnuta sleva 1000Kč.
  • Závaznou přihlášku k pomaturitnímu studiu můžete vyplnit osobně v kanceláři školy. Vyplněné závazné přihlášky (včetně zápisného 6000,- Kč) se přijímají do 30. červnA. Po tomto datu škola přijímá přihlášky také, avšak vždy s ohledem na kapacitu školy, respektive pokud není studium naplněno. Doporučujeme se informovat telefonicky, elektronicky či osobně na aktuální stav naplněnosti a možnosti dodatečného přijetí uchazeče ke studiu.
  • Ke studiu se lze přihlásit i po zahájení kurzu v případě, že jsou ještě volná místa. Studentům je odečtena alikvotní část školného.