Organizace studia

HANNAH SCHOOL® (HANNAH Group s.r.o.), člen Asociace jazykových škol ČR (AJŠ), pro Vás každý rok v září otevírá oblíbený, vysoce efektivní intenzivní typ pomaturitního studia anglického a německého jazyka, který je možné studovat samostatně, nebo v kombinaci s dalšími jazyky v odpoledních hodinách.

Studium je zařazeno ve vyhlášce MŠMT ČR. Studium se řídí vyhláškou o organizaci školního roku na středních školách.

Obsahem jednoletého kurzu je studium anglického/německého jazyka v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERR.) Studenti jsou připravováni k mezinárodně uznávaným certifikátům (A1 - C1 dle SERR).

Výuka je zaměřena na procvičování všech jazykových dovedností - poslechu, konverzace, čtení, psaní, gramatiky a slovní zásoby. Vychází z potřeb jednotlivých studentů. Důraz klademe na komunikativní metodu. Kromě obecného jazyka je pomaturitní studium zaměřeno také na kulturu, reálie, firemní komunikaci, marketing aj.

Klíčem k úspěšnému studiu jsou kvalifikovaní, zkušení a zároveň flexibilní lektoři, kteří jsou schopni reagovat na podněty studentů a osvětlit v dostatečné míře probíranou problematiku zábavnou formou. Všichni naši lektoři jsou s praxí a prošli náročným výběrovým řízením. Výuka dle úrovně kombinuje české lektory a rodilé mluvčí (dle zvážení metodika JŠ). Výuka probíhá pod vedením minim. 2 lektorů.

Studenti prochází vstupním roztestováním dle referenčního rámce (písemná část a ústní pohovor) na jehož základě jsou rozděleni do výukových skupin. Poté jsou pravidelně testováni na základě probrané látky (dle plánů výuky – sylabů)
HANNAH SCHOOL® umožňuje studentům skládat mezinárodní zkoušku nanečisto a získat i zcela konkrétní představu, jak průběh zkoušek v praxi vypadá a jakou mají na složení dané zkoušky šanci.

V pololetí studenti absolvují velké pololetní testování dle referenčního rámce. Na konci kurzu absolvují závěrečný test, který svojí obtížností odpovídá příslušné úrovni referenčního rámce minimálně o jeden stupeň vyšší v porovnání se zahájením studia. Studenti se vstupní úrovní A1/A2 dle referenčního rámce absolvují minimálně test úrovně B1. Studenti se vstupní úrovní B1 dle referenčního rámce absolvují minimálně test úrovně B2.

Absolventi na konci studia obdrží Osvědčení o ukončení studia v kurzu potvrzující jejich roční studium a prospěch. Podmínkou pro získání Osvědčení je max. neúčast ve výuce 20 % z plánované doby studia.