Kdo může kurz navštěvovat

Studium je určeno studentům, kteří v tomto roce složili maturitní zkoušku (musí se jednat o první maturitu) bez ohledu na závěrečné hodnocení ze střední školy (vysvědčení). Studentovi bude přiznán statut středoškolského studenta v plném rozsahu tak, jako na střední škole (sociální a zdravotní pojištění hrazeno státem, daňové úlevy, rodinné přídavky, slevy na dopravu, apod.). Podmínkou je dodat do kanceláře školy ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Studenti, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do pomaturitního studia mohou navštěvovat intenzivní kurz aj/nj, ale nemohou využívat uvedené sociální výhody studenta.

Potvrzení o studiu jsme oprávněni vydávat až po nástupu ke studiu.