TKT

Teaching English - TKT Essentials/e-learningový kurz.

Termín TKT: říjen - leden / březen - červen

Ve spolupráci s British Council nabízíme kurz Teaching English - TKT Essentials/e-learningový kurz. Jedná se o intenzivní jazykově metodický kurz AJ na ZŠ a SŠ se zaměřením na metodiku komunikativní výuky jazyka, který může být využit jako příprava na cambridgskou zkoušku Teaching Knowledge Test (TKT). Kurz probíhá výhradně distančně metodou e-learningu.

Účastníci pracují pouze prostřednictvím internetu ve výukovém prostředí Moodle. Uživatelsky přívětivý systém zvládne snadno každý, kdo ovládá práci s webovým prohlížečem a mailem.

Kurz byl připraven předními odborníky British Council. Jedná se o interaktivní kurz, který obsahuje texty ke studiu, audio, videozáznamy z praxe učitelů, interaktivní cvičení, diskusní fóra a další aktivity. Účastníci pracují ve skupinách a jsou vedeni zkušeným metodikem - e-moderátorem.

Úvodní prezenční seminář proběhne v Kolíně v jazykové škole, v dalších týdnech kurz pokračuje jako distanční e-learningové vzdělávání výhradně on-line.
Doporučená vstupní jazyková úroveň účastníků: B1 podle evropského referenčního rámce.
Přihlášky přijímáme do 30. 10. / do 15. 4.

Cena: 3200 Kč
Bližší informace poskytne Valerie Řezníčková tel.: 776 60 49 78 email: valerie.reznickova@hannahschool.cz.