Semestrální kurzy 2024/25

Školní rok 2024/2025 – 36 týdnů
16.09.2024-20.06.2025
Nové kurzy pro úplné začátečníky!!!
Základní cena: 9 600 Kč/akademický rok
Počet studentů ve skupině: min. 4 studenti
Vstupní roztestování (AJ, NJ, RJ, ČJ)
na www.hannahschool.cz/roztestovani
ostatní jazyky v kanceláři dle tel. domluvy
Snížení cenypři pozdějším nástupu do kurzu - kontaktujte kancelář
Výuka neprobíhá a nenahrazuje se běhmeh státních svátků, jarních, podzimníhc a velikonočních prázdnin a v období 23. 12. 2024 - 3. 1. 2025
Všeobecné podmínky veřejných kurzů
Studenti jsou přijímáni na základě výsledků vstupního on-line (AJ, BE, NJ, RJ, ČJ) testu a ústního pohovoru jsou rozděleni do jednotlivých úrovní podle stupně pokročilosti dle Společného evropského referenčního rámce (A1-C1)
Na konci studia studenti absolvují rozsáhlejší závěrečnou zkoušku jazykové školy HANNAH SCHOOL příslušné jazykové úrovně a úspěšní posluchači obdrží certifikát.
Do kurzu se lze zapsat, v případě volných míst, i po datumu zahájení semestru. Kurzovné se snižuje na základě počtu již odučených hodin.
V cenách kurzů nejsou zahrnuty učebnice.
Cena výukového bloku je splatná při zahájení výuky - v hotovosti, bankovním převodem, přes aplikaci Benefity, šeky Chéque Déjeuner
Kurzovné se studentům v kurzech nevrací s výjimkou dlouhodobého onemocnění.
V případě zájmu kontaktujte info@hannahschool.cz