Semestrální kurzy 2022/23

Zimní semestr: 12. 9.  - 27. 1.
Letní semestr: 30. 1. - 9. 6.
Nové kurzy pro úplné začátečníky!!!
Základní cena: 4600 Kč/semestr
Počet studentů ve skupině: min. 3 studenti
Vstupní roztestování (AJ, NJ, RJ, ČJ) na www.hannahschool.cz/roztestovani
ostatní jazyky v kanceláři dle tel. domluvy
Snížení ceny při pozdějším nástupu do kurzu - kontaktujte kancelář
Výuka neprobíhá a nenahrazuje se o státních svátích a o vánočních a jarních prázdninách.
Všeobecné podmínky veřejných kurzů
Studenti jsou přijímáni na základě výsledků vstupního on-line (AJ, BE, NJ, RJ, ČJ) testu a ústního pohovoru jsou rozděleni do jednotlivých úrovní podle stupně pokročilosti dle Společného evropského referenčního rámce (A1-C1)
Na konci studia studenti absolvují rozsáhlejší závěrečnou zkoušku jazykové školy HANNAH SCHOOL příslušné jazykové úrovně a úspěšní posluchači obdrží certifikát.
Do kurzu se lze zapsat, v případě volných míst, i po datumu zahájení semestru. Kurzovné se snižuje na základě počtu již odučených hodin.
V cenách kurzů nejsou zahrnuty učebnice.
Cena výukového bloku je splatná při zahájení výuky - v hotovosti, bankovním převodem, přes aplikaci Benefity, šeky Chéque Déjeuner
Kurzovné se studentům v kurzech nevrací s výjimkou dlouhodobého onemocnění.
V případě zájmu kontaktujte info@hannahschool.cz