Semestrální kurzy 2018/19

STUDIJNÍ ROK 2018/2019
Zimní semestr: 17. 9.  - 1. 2.
Letní semestr: 11. 2. - 21.6.
Nové kurzy pro úplné začátečníky!!!
Základní cena: 3970 Kč/semestr - do 30. 6. 10% sleva při platbě obou semestrů v hotovosti
Počet studentů ve skupině 3 - 8 (min. 3)
Vstupní roztestování (AJ,NJ, RJ) na www.testy.hannahschool.cz
ostatní jazyky v kanceláři dle tel. domluvy
Snížení ceny při pozdějším nástupu do kurzu - kontaktujte kancelář
Všeobecné podmínky veřejných kurzů
Studenti jsou přijímáni na základě výsledků vstupního on-line (AJ, BE, NJ, RJ, ČJ) testu a ústního pohovoru jsou rozděleni do jednotlivých úrovní podle stupně pokročilosti dle Společného evropského referenčního rámce (A1-C1)
Výuka ve skupinovém kurzu je ve čtyřech až osmi studentech.
Na konci studia studenti absolvují rozsáhlejší závěrečnou zkoušku jazykové školy HANNAH SCHOOL příslušné jazykové úrovně a úspěšní posluchači obdrží certifikát.
Do kurzu se lze zapsat, v případě volných míst, i po datumu zahájení semestru. Kurzovné se snižuje na základě počtu již odučených hodin.
V cenách kurzů nejsou zahrnuty učebnice.
Ve skupinovém kurzu je maximálně osm studentů.
Cena výukového bloku je splatná při zahájení výuky - v hotovosti, bankovním převodem, přes aplikaci Benefity, šeky Chéque Déjeuner
Kurzovné se studentům v kurzech nevrací s výjimkou dlouhodobého onemocnění.
V případě zájmu kontaktujte info@hannahschool.cz
Rozvrhy semestrálních kurzů