Zkouška nanečisto YLE

Připravili jsme testování pro zájemce o dětskou mezinárodní zkoušku YLE pro děti od 7 do 14 let.
Na základě provedeného testu Vám doporučíme nejvhodnější variantu a stupeň zkoušky.

TERMÍNY:
dle dohody


cena: 400Kč

registrace na:  info@hannahschool.cz


Naše škola se zaměřuje na komplexní přípravu k nejpopulárnějším mezinárodním jazykovým zkouškám různých úrovní pokročilosti a k státní maturitě. Vypisujeme přípravné skupinové kurzy a zároveň nabízíme možnost kurzů individuální přípravy. Studenty na zkoušky zároveň můžeme přihlásit a provést je celým procesem.

Cambridge English Young Learnes (YLE)

 Zkoušky Cambridge English: Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu - děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.

Zkoušky Young Learners (YLE) jsou k dispozici ve třech úrovních – Starters, Movers a Flyers.

zkouška motivuje děti ke studiu angličtiny již od malička a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úrovneň kvalifkace: Začátečník
Zkouška je určena pro děti ve věku sedmi až osmi let, které absolvovaly přibližně 100 hodin výuky angličtiny.
Při této zkoušce by dítě mělo být schopné: pojmenovat barvy v angličtině, zodpovědět velmi jednoduché otázky o sobě, napsat krátké jednoslovné odpovědi na jednoduché otázky.
Jaký je průběh zkoušky pro děti?
U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky
POSLECH: 20 min, možnost získat až pět erbů
ČTENÍ A PSANÍ: 20min, možnost získat až pět erbů
MLUVENÝ PROJEV: 3-5min, možnost získat až pět erbů

Movers zkouška motivuje děti ke komunikaci v angličtině v reálných situacích a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úroveň kvalifikace: Základní = A1 (CEFR)

Zkouška je určena pro děti ve věku osmi až jedenácti let, které absolvovaly přibližně 175 hodin výuky angličtiny.

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné: porozumět jednoduchým pokynům v angličtině, vyplnit jednoduchý formulář a reagovat na otázky o sobě, odpovídat na otázky a sepsat jednoduchá fakta (dny v týdnu, čas, jména), která znají z dětských příběhů

Jaký je průběh zkoušky pro děti?

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.
POSLECH: 25 min, možnost získat až pět erbů
ČTENÍ A PSANÍ: 30min, možnost získat až pět erbů
MLUVENÝ PROJEV: 5-7min, možnost získat až pět erbů

Flyers je nejvyšší ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška prokazuje, že dítě rozumí jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní angličtině.

Úroveň kvalifikace: Základní = A2 (CEFR)

Zkouška je určena pro děti ve věku devíti až dvanácti let, které se učí angličtinu ve škole jako druhý jazyk přibližně dva až  tři roky (výuka odpovídá asi 250 hodinám angličtiny). 

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné:
vysvětlit rozdíly mezi dvěma příběhy nebo obrázky
napsat nebo vyprávět krátký příběh v angličtině
klást otázky a používat minulý čas.
Zkouška Cambridge English: Flyers test je ekvivalentem zkoušky Cambridge English: Key for Schools (KETfS)

Jaký je průběh zkoušky pro děti?

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.
POSLECH: 25 min, možnost získat až pět erbů
ČTENÍ A PSANÍ: 40min, možnost získat až pět erbů
MLUVENÝ PROJEV: 7-9min, možnost získat až pět erbů

Cambridge English

Zkoušky Cambridge English (dřívě ESOL) se řadí k nejpopulárnějším po celém světě nejen díky své rozmanitosti úrovní, ale i široké nabídce přípravných materiálů. Studenty připravujeme k nejběžnějším variantám KEY/KEY for Schools (KET) úroveň A2, Preliminary/Preliminary for Schools (PET) - úroveň B1, FIRST/FIRST for Schools (FCE) - úroveň B2 a Advanced/Advanced for Schools (CAE) - úroveň C1.
  • Preliminary (level 2) - PET (B1) K testu se můžou připravit studenti, jejichž vstupní úroveň znalosti jazyka je A2 až A2+. Testuje komunikativní kompetenci ve všech čtyřech jazykových dovednostech. Na této úrovni by měl student jazykově zvládat situace každodenního života, které vyžadují angličtinu jak v zemi studentova původu, tak v zahraničí v kontaktu s rodilými i nerodilými mluvčími.
  • First (level 3) - FCE (B2) K testu se můžou připravit studenti, jejichž vstupní úroveň znalosti jazyka je B1-B1+. Jedná se o nejčastěji skládanou zkoušku řady Cambridge English. Odpovídá úrovni B2 a vyžaduje znalost všech jazykových dovedností. First je uznáváno v průmyslu a obchodu, např. kontakt s veřejností nebo sekretářská práce v bankovnictví, letecká doprava, catering apod., a na některých univerzitách a dalších institucích.
  • Advanced (level 4) - CAE (C1) - K testu se můžou připravit studenti, jejichž vstupní úroveň znalosti jazyka je B2. Absolventi této zkoušky již dosahují plnohodnotného standardu jazyka v naprosté většině situací - pracovních i studijních. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

 
IELTS

Zkouška IELTS (The international English language testing system) je jednou z nejpopulárnějších zkoušek z anglického jazyka s více než 2 miliony složených zkoušek ročně. Zkouška je vhodná pro přijetí k vyššímu studiu v zahraničí a uznává ji více než 6.000 institucí po celém světě včetně škol, univerzit, společností či státních orgánů. Zkouška se skládá z ústní části, čtení, poslechu a psaní.
Naši lektoři pro výuku používají nejnovější učebnice, doplňkové materiály či autentické texty, které pomohou vybudovat náležitou slovní zásobu a připraví účinnou stratgii pro složení zkoušky.

Goethe-Zertifikat, ÖSD, DELF, DELE

Připravujeme taktéž na zkoušky z dalších cizích jazyků: z německého jazyka (Goethe-Zertifikat), francouzského jazyka (DELF, DALF) nebo španělského jazyka (DELE) v různých úrovních.


V případě zájmu kontaktujte naši kancelář info@hannahschool.cz