Anglická školička

LINGUA KITTIES

Výhody:
  • metodicky vedený blok činností a her zaměřený na výuku angličtiny formou společného zpívání, recitování, divadla
  • rozmanité kreativní činnosti
  • maximálně efektivní metoda
  • osvojování si jazyka přirozenou cestou – formou řízených her a zábavy.
 
Lektory jsou plně kvalifikovaní učitelé angličtiny s bohatými zkušenostmi s prací s dětmi, kteří přichází za dětmi přímo do jejich školy, (přítomna může být i jejich paní učitelka, která pomáhá s udržením pořádku a zajišťuje kontinuitu s běžným programem ve školce). Děti tak nejsou vytrženy ze svého přirozeného prostředí a nemají problémy s adaptací či případnou stydlivostí.

V kurzu se jako hlavní výukový materiál používají učebnice angličtiny pro děti Here's Patch the Puppy 1/2 nebo Super Safari 1/2, která je určena pro předškolní děti, které ještě neumějí číst ani psát. Učebnice začínají pozvolna s ohledem na fakt, že ne všechny děti ve skupině se učí anglicky od věku 3 let. Později začínají nabádat děti k samostatnému mluvenému projevu.