Certifikovaná JŠ

HANNAH SCHOOL je certifikovaným členem Asociace jazykových škol ČR (AJŠ). Tato skutečnost je garancí řádného vedení, organizace a kvality poskytované jazykové výuky. Jen členové Asociace jazykových škol ČR mohou ve svém oboru zákazníkům poskytnout prověřený a nezávislou inspekcí certifikovaný produkt (= jazykovou výuku).
 
Asociace jazykových škol ČR (AJŠ) je nezávislé profesní sdružení společností jazykových škol, jehož cílem je zvýšení kvality jazykového vzdělávání a podpora jazykové vzdělanosti v České republice. Cílem asociace je rozvoj kvality služeb na trhu jazykového vzdělávání ke společnému prospěchu jazykových škol a jejich studentů.

Členové se zavazují řídit se Kodexem kvality a Etickým kodexem