Certifikovaná JŠ

HANNAH SCHOOL je certifikovaným členem Asociace jazykových škol ČR (AJŠ). Tato skutečnost je garancí řádného vedení, organizace a kvality poskytované jazykové výuky. Jen členové Asociace certifikovaných jazykových škol ČR mohou ve svém oboru zákazníkům poskytnout prověřený a nezávislou inspekcí certifikovaný produkt (= jazykovou výuku).
 
Asociace jazykových škol ČR (AJŠ) je nezávislé profesní sdružení společností, které se zabývají v České republice výukou cizích jazyků. Cílem asociace je rozvoj kvality služeb na trhu jazykového vzdělávání ke společnému prospěchu jazykových škol a jejich studentů.

Členové se zavazují k následujícím požadavkům na kvalitu služeb:

Dostupnost

 • Člen poskytuje důvěryhodné informace o svých službách na webovém rozhraní, má kontaktní e-mail a telefon pro kontakt s veřejností a určenou dobu, kdy je možné se zástupci školy komunikovat.
 • Učebny člena musejí být vybaveny odpovídajícím způsobem pro výuku jazyků.

Metodika výuky

 • Člen má definovaný postup zajištění výuky (metodiku), ve kterém je zahrnutý i způsob hodnocení znalostí a pokroku účastníků výuky, konkrétní plán výuky a použité výukové metody.
 • Člen metodiku zajištění kurzů i výukové metody ochotně prezentuje svým stávajícím i potenciálním zákazníkům a současně zajišťuje soulad mezi požadavky zákazníka na metodiku i výukové metody se znalostmi a dovednostmi lektorů.
 • Člen má ve svém týmu odborného jazykového metodika, který je za metodické postupy odpovědný.
 • Člen vede docházkovou evidenci kurzu až k úrovni kurz-lekce-student, evidence výuky obsahuje i sledování obsahu výuky tak, aby mohla sloužit k přehledu o plnění výukového plánu.

Výuka v souladu s Evropským referenčním rámcem (ERR) pro jazyky, je-li to relevantní.

 • Člen testuje vstupní, průběžnou i výstupní úroveň studentů dle ERR.
 • Lektoři jsou seznámeni s touto škálou a komunikují o ní se svými studenty.
 • Studenti mají cíle stanovené s ohledem na ERR.

Vyučující lektoři

 • Člen dbá o to, aby lektoři měli znalosti vyučovaného jazyka nejméně na úrovni C1 dle ERR a odpovídající metodické školení.
 • Člen své lektory dlouhodobě vzdělává a poskytuje jim odpovídající zázemí pro další profesní rozvoj.
 • Člen provádí náslechy (hospitace) hodin a dává lektorům zpětnou vazbu.

Reference

 • Člen pravidelně zjišťuje spokojenost svých klientů a na zpětnou vazbu reaguje.
 • Člen poskytuje reference na vyžádání.