Semestrální kurzy 2017/18

STUDIJNÍ ROK 2017/2018
Zimní semestr: 18. 9. 2017 - 2. 2. 2018
Letní semestr: 12. 2. 2018 - 22. 6. 2018
Nové kurzy pro úplné začátečníky!!!
Základní cena: 3970 Kč/semestr - do 30. 6. 2017 10% sleva při platbě obou semestrů v hotovosti
Počet studentů ve skupině 3 - 8 (min. 3)
Vstupní roztestování (AJ,NJ, RJ) na www.testy.hannahschool.cz
ostatní jazyky v kanceláři dle tel. domluvy
Snížení ceny při pozdějším nástupu do kurzu - kontaktujte kancelář
Všeobecné podmínky veřejných kurzů
Studenti jsou přijímáni na základě výsledků vstupního on-line (AJ, BE, NJ, RJ, ČJ) testu a ústního pohovoru jsou rozděleni do jednotlivých úrovní podle stupně pokročilosti dle Společného evropského referenčního rámce (A1-C1)
Výuka ve skupinovém kurzu je ve čtyřech až osmi studentech.
Na konci studia studenti absolvují rozsáhlejší závěrečnou zkoušku jazykové školy HANNAH SCHOOL příslušné jazykové úrovně a úspěšní posluchači obdrží certifikát.
Do kurzu se lze zapsat, v případě volných míst, i po datumu zahájení semestru. Kurzovné se snižuje na základě počtu již odučených hodin.
V cenách kurzů nejsou zahrnuty učebnice.
Ve skupinovém kurzu je maximálně osm studentů.
Cena výukového bloku je splatná při zahájení výuky - v hotovosti, bankovním převodem, přes aplikaci Benefity, šeky Chéque Déjeuner
Kurzovné se studentům v kurzech nevrací s výjimkou dlouhodobého onemocnění.
V případě zájmu kontaktujte info@hannahschool.cz
Rozvrhy semestrálních kurzů