Aktuálně

AKTUALIZACE - 4. 1. 2020
Od 4. 1. 2020 jsou z důvodu zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce v prostorách jazykové školy veškeré plánované lekce převedeny na online platformy. Děkujeme za trpělivost. Vaše HANNAH SCHOOL

Potřebujete-li z nějakého neodkladného důvodu navštívit kancelář (potvrzení o studiu apod.), jsme Vám k dispozici za zachování přísných hygienických podmínek.

Jazyková škola důsledně dbá na dodržování přísných hygienických podmínek, aby bylo pro všechny studenty, klienty a lektory zajištěno bezpečné prostředí.


Dodržujeme základní pravidla:

  • na základě zvlášního opatření MZČR se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech prostorách jazykové školy HANNAH SCHOOL.
  • Důkladné zvážení přítomnosti v HANNAH SCHOOL (chronické nemoci, snížení imunity, aj.)
  • Nepřítomnosti při příznacích akutního respiračního onemocnění
  • Dodržování dostatečného sociálního odstupu
  • Hygiena rukou - zásobníky s desinfekcí jsou všem k dispozici při příchodu i před kanceláří.
  • Povinnost dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
    po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého studenta, je důvodem k nevpuštění studenta do školy, respektive k výzvě k opuštění budovy.
  • Zajištění desinfekce a větrání místností.
  • Minimalizování přítomnostiv prostorách jazykové školy
Aktuální otevírací doba kanceláře je zveřejněna na webu školy. V případě, že nás potřebujete navštívit jindy, domluvte si, prosím, termín telefonicky nebo emailem.

Stále pro Vás vyhotovujeme běžné i ověřené překlady, překlady anotací vědeckých prací apod. Těšíme se na Vás :-)