Aktuálně

V současné době je možná prezenční účast ve výuce jazyků bez omezení. Jazyková škola však důsledně dbá na dodržování přísných hygienických podmínek, aby bylo pro všechny studenty, klienty a lektory zajištěno bezpečné prostředí.

Dodržujeme základní pravidla:

  • Podepsání čestného prohlášení, že student nebo jakýkoliv člen rodiny žijící ve společné domácnosti nepatří do rizikových skupin, důkladně zvážil účast ve výuce (chronické nemoci, snížení imunity, aj.) a nevykazuje žádné příznaky nemoci.
  • Dodržování odstupu minimálně 1,5 m nebo nošení roušky i během výuky.
  • Hygiena rukou - zásobníky s desinfekcí jsou všem k dispozici při příchodu i během výuky.
  • Povinnost dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
    po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého studenta, je důvodem k nevpuštění studenta do školy, resp. k vyřazení studenta z výuky.
  • Zajištění desinfekce a větrání učeben mezi jednotlivými lekcemi.
Aktuální otevírací doba kanceláře je zveřejněna na webu školy. V případě, že nás potřebujete navštívit jindy, domluvte si, prosím, termín telefonicky nebo emailem.

Stále pro Vás vyhotovujeme běžné i ověřené překlady, překlady anotací vědeckých prací apod. Těšíme se na Vás :-)