Aktuálně

AKTUALIZACE - 25. 5. 2020
Od 25. 5. 2020 je možná prezenční účast ve výuce jazyků při dodržování přísných hygienických podmínek.

Dle manuálu MŠMT ČR musíme dodržet několik základních pravidel:

  • Podepsání čestného prohlášení, že student nebo jakýkoliv člen rodiny žijící ve společné domácnosti nepatří do rizikových skupin, důkladně zvážil účast ve výuce (chronické nemoci, snížení imunity, aj.) a nevykazuje žádné příznaky nemoci.
  • Dodržování odstupu minimálně 1,5 m nebo nošení roušky i během výuky.
  • Hygiena rukou a prostředí, ve kterém výuka probíhá.
  • do jazykové školy se smí vrátit pouze studenti, nikoliv doprovod, aby nedocházelo ke kumulaci osob.
  • Student je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
    po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého studenta, je důvodem k nevpuštění
    studenta do školy, resp. k vyřazení studenta z výuky.
  • Mezi jednotlivými lekcemi musí být zajištěna desinfekce a větrání učeben.
Otevírací doba kanceláře zůstává pondělí, středa 9:00 - 16:30 a úterý 10:30 - 16:30, čtvrtek 12:30 - 16:30. pátek 09:00 - 12:30. V případě, že nás potřebujete navštívit jindy, domluvte si, prosím, termín telefonicky nebo emailem.

Stále pro Vás vyhotovujeme běžné i ověřené překlady, překlady anotací vědeckých prací apod. Těšíme se na Vás :-)