Aktuálně

Dle mimořádného nařízení ministerstva zdravotnictv MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN se zakazuje od 18. 9. 2020 pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to ve všech prostorách jazykové školy HANNAH SCHOOL. Zákaz se nevztahuje na žáky 1. stupně (a mladší) mimo společné prostory. 

Upozorňujeme studenty, že v případě, že jim je nařízena karanténa, je jejich účast na výuce nepřípustná. Při přestoupení tohoto zákazu budeme nuceni vyvodit závažné právní důsledky.

V současné době je možná prezenční účast ve výuce jazyků bez omezení. Jazyková škola však důsledně dbá na dodržování přísných hygienických podmínek, aby bylo pro všechny studenty, klienty a lektory zajištěno bezpečné prostředí.

Dodržujeme základní pravidla:

  • Důkladné zvážení účasti ve výuce (chronické nemoci, snížení imunity, aj.)
  • Neúčast na výuce při přítomnosti příznaků akutního respiračního onemocnění
  • Dodržování dostatečného sociálního odstupu
  • Hygiena rukou - zásobníky s desinfekcí jsou všem k dispozici při příchodu i během výuky.
  • Povinnost dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování,
    po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého studenta, je důvodem k nevpuštění studenta do školy, resp. k vyřazení studenta z výuky.
  • Zajištění desinfekce a větrání učeben mezi jednotlivými lekcemi.
  • Minimalizování přítomnosti před a po výuce v prostorách jazykové školy
Aktuální otevírací doba kanceláře je zveřejněna na webu školy. V případě, že nás potřebujete navštívit jindy, domluvte si, prosím, termín telefonicky nebo emailem.

Stále pro Vás vyhotovujeme běžné i ověřené překlady, překlady anotací vědeckých prací apod. Těšíme se na Vás :-)